Loading...

Calmness can be bought only for gold. It is an indisputable fact!

http://barnaba.emgoldex.com

Na 5000 lat, od faraonów do prezydenta, złoto zawsze wykonany znak władzy i bogactwa. Ten, kto miał złoto, zawsze miał pieniądze. Nic się nie zmieniło w naszych czasach. Kto ma złoto, zawsze będzie miał pieniądze. 

Narody zniknęły, waluty zniknęła, tylko złoto pozostaje miarą wartości towarów i usług. Złoto jest unikalnym produktem, który nigdy nie deprecjonuje i zdewaluować tylko te towary, które nigdy nie może być w porównaniu do złota. 

Spokój można kupić tylko za złoto. Jest to niezaprzeczalny fakt!

 Ogólne warunki uczestnictwa w programie gospodarczym Goldex

Następujące warunki stanowią umowę pomiędzy firmą EMGOLDEX a Kupującym, posiadacz w celu udziału w reklamie Goldex - program marketingowy.

 Akceptacja danej umowy daje możliwość:

 - Dla każdego Kupującego, Uchwyt zamówienia - do udziału w programie gospodarczym Goldex i otrzymać zapłatę od firmy EMGOLDEX dla skutecznego reklamowania towarów i usług świadczonych przez Internet - sklep;

  - Dla firmy EMGOLDEX - otrzymywania dochodu z tytułu sprzedaży towarów i usług dystrybuowanych za pośrednictwem Internetu.

 Aby wziąć udział w programie gospodarczym Goldex jest to niezbędne dla Kupującego:

 - Aby zarejestrować się w Internecie - sklep.

 - Aby złożyć zamówienie na zakup towarów i usług na kwotę 7.000.00 €, w tym opłaty manipulacyjnej rzędu 7%. 

 - Aby zapłacić koszt Kupon rzędu.

 Kupon zamówienie jest środkiem płatności w ramach systemu.

 Kupon zamówienie obejmuje przedpłaty złota inwestycyjnego barów do 100 gramów i abonamentu na usługi internetowej.

Koszt kuponu zamówienie na stole wstępnym jest 150.00 €, w tym opłaty abonamentowej serwis internetowy 20.00 €.

Koszt kuponu zamówienie na głównej tabeli jest 540.00 €, w tym opłaty abonamentowej usług internetowych z 40,00 € do przejść dwa cykle głównej tabeli.

W programie Goldex Kupujący ma prawo do wydawania tylko jeden porządek w Internecie - Sklep na zakup złota inwestycyjnego na kwotę 7000 €. Po realizacji zamówienia, Kupujący może wystawić nowe zamówienie lub przedłużyć poprzedni.

Biznes model programu gospodarczego Goldex

Program marketingu  Goldex  jest pomoc tylko tych, którzy mają chęć promowania produktów firmy przez Internet - sklep na rynku światowym i otrzymywać premie kredytowe od spółki dla reklamy i przyciągania nowych klientów. Niezbędnym warunkiem jest to, że nagroda marketingu w formie premii kredytowych otrzymała za działania promocyjne i przyciąganie nowych klientów, mogą być używane tylko do zakupu sztabek złota inwestycyjnego z tytułu realizacji zleceń klienta. 

Biznes - model programu marketingu  Goldex  składa się z dwóch tabel zamówienia:

1. Wstępna tabela zleceń.

2. Głównym tabeli zleceń.

Wstępna tabela zleceń przeznaczony jest do przekazywania zamówienia Nabywcy do głównej tabeli zleceń.

Głównym tabeli zleceń jest zaprojektowany, aby uzyskać premie kredytowe dla płatności, aby nabywcy. Dla pełnej realizacji zlecenia, kupujący musi przejść co najmniej dwóch cykli głównej tabeli.

Zamówienia z zapłaty € 150 są umieszczone na wstępnej tabeli zleceń.

Zamówienia z wypłaty 540 € są umieszczane na głównej tabeli zleceń 

Koncepcja operacji tabeli zleceń

Tabela zamówień składa się z czterech poziomów, które obejmuje 15 zleceń kupujących. Poziomy są usytuowane od góry do dołu. Umieszczenie zamówień klientów jest od lewej do prawej, a także biorąc pod uwagę zalecenia.

1. poziom - 8 zamówień;

2. poziom - 4 zamówienia;

3. poziom - 2 zamówienia;

4. poziom - 1 zamówienie. 

Wszystkie przychodzące zamówienia klientów są umieszczone na pierwszym poziomie.

Po pierwsze, poziom tabeli zamówień jest wypełniony zamówień klientów, tabela dzieli się na dwie symetryczne tabele zamówień. Kolejność kupującego przesuwa się w dół do drugiego poziomu. Na pierwszym poziomie dwóch nowych tabel 8 nowych zamówień tworzą się puste miejsca dla nowych zamówień klientów.

 Jak tylko pierwszy poziom tabeli zleceń wypełnia się 8 więcej nowych zamówień, zamówienia Nabywcy przesuwa się w dół do poziomu 3, i znowu tam jest podział tabeli zleceń w dwóch symetrycznych tabelach. Następnie nowy wypełnienie pierwszego poziomu z 8 zamówień, zamówienia kupującego przechodzi do 4 poziomu.

W następującym podziale tabeli, na zlecenie Kupującego premie kredytowe opłaty i Zakon automatycznie przechodzi na kupującego:

- Z tabeli wstępnym - do pierwszego cyklu głównej tabeli;

- Z głównej tabeli - do drugiego cyklu, a po zakończeniu drugiego cyklu, ponownie jest opłata premii kredytowych.

Na tych premie kredytowe sztabki złota inwestycyjnego są kupowane. 

Wstępna tabela zleceń

Role złożenia zamówienia na zakup zestawu inwestycyjne sztabki złota z wykorzystaniem rejestracji wstępnej rzędu.

 • 1. Klient ma możliwość wcześniejszego zarejestrowania zamówienie dla zestawów sztabki złota inwestycyjnych o minimalnej kwocie 7000 euro.
 • 2. Gdy klient dokonuje rejestracji wstępnej, to jest zapisane na wstępnej liście rachunkowości i umieszczone na wstępnym tabeli zleceń.
 • 3. Wszystkie pre-rejestracji znajdują się na pierwszym górnym poziomie wstępnym tabeli zamówienia, która ma 8 wolnych miejsc.
 • 4. Wszystkie rejestracje wstępne umieszczone są na wstępnym tabeli kolejności za pomocą kuponów aktywacji, firma nie bierze odpowiedzialności za klientów odsłaniając kupon aktywacji danych osobom trzecim.
 • 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i innych skutków, które mogą wystąpić o udostępnienie danych kuponów osobom trzecim.
 • 6. Kolejność rejestracji wstępnej znajduje się ściśle do tabeli przełożonego sponsora.
 • 7. Jeśli zamówienie przełożonego sponsora znajduje się na głównej tabeli zamówienia, umieszczając rejestracji wstępnej do wstępnego tabeli zamówienia, konieczne jest, aby określić kierunek do złożenia zamówienia poprzez zapewnienie Numer rejestracyjny klienta, kto jest wstępna tabela kolejność ta rejestracja powinny być umieszczone i potwierdzić.
 • 8. W celu uzyskania nagrody pre-rejestracji powinna przekazać 4 poziomy Przedwstępnej tabeli kolejności ze strukturą zbudowali, posiadający co najmniej dwie bezpośrednio zaproszeni wykwalifikowanych klientów sklepu internetowego na dowolnym poziomie.
 • 9. Nagroda za ukończenie jest tabela wstępnych po 7 dni minęło i tylko wtedy, gdy wypłaty z wszystkich klientów umieszczonych w tej tabeli są odbierane.
 • 10. Aby dostać nagrodę trzeba przejść procedurę potwierdzenia tożsamości (weryfikacja), przesyłając kopię paszportu oraz kopię dokumentu potwierdzającego adres za pomocą sekcji Profil / Moje Dokumenty.

Kwalifikacje do tabeli zamówienia jest wstępna

 • 1. Co najmniej dwa wstępną rejestrację umieszczone w tabeli wstępnych.
 • 2. Co najmniej dwa zamówienia złożone do głównej tabeli zleceń.
 • 3. Jedna rejestracja wstępna umieszczone na stole wstępny i One zamówienia złożonego do głównej tabeli zleceń.
 • 4. Warunki kwalifikujące zostały wprowadzone wyłącznie dla tych klientów, którzy zarejestrowali rozpoczynający się 15.06.2013 00:00. Po upływie 90 dni, warunki te są wprowadzane do wszystkich wstępnych rejestracji do tabeli wstępnym.
 • 5. Po zakończeniu rejestracji tabela wstępnych, zamówienie zakupu sztabki złota zestaw inwestycyjnych jest utworzony i umieszczony na liście głównej i automatycznie do głównego zamówienia stołu do stołu superior sponsora. Zgłoszenia przekazywane z wstępem do głównej tabeli zamówienia nie może być anulowane.
 • 6. Rejestracja wstępna jest przeznaczona tylko do złożenia zamówienia do głównej tabeli zleceń.

Nagrody bonusowe na stole wstępnych.

 • 1. Za wykonanie tabela wstępnych, tworząc porządek i umieszczenie go na głównej tabeli, klient dostaje bonusową nagrodę, jeżeli ma co najmniej dwóch klientów zaproszeni do głównej tabeli lub co najmniej dwóch rejestracji wstępnych umieszczonych w tabeli wstępnym. Kwalifikacje do uzyskania nagrody bonusowej można zrobić na każdym poziomie.
 • 2. Nagroda to 1040 premie kredytowe, z których 7% jest naliczane jako opłaty za rozpatrzenie zlecenia, 540 premie kredytowe - do złożenia zamówienia do głównej tabeli. Kwota w lewo jest automatycznie stosowany do kupna złota, które klient może później sprzedawać z powrotem do firmy.
 • 3. Jeśli klient z wcześniejszej rejestracji jest ukończenie 4 poziomy tabeli wstępnego bez uprzedniego zaprosił klientów lub po zaprosił tylko jednego klienta, jego rejestracja zostanie wyeliminowany z programu gospodarczego i zostanie zwrócone z kwoty wydanej na rejestrację 150 EUR, co stanowi dopisywane do rachunku euro wewnętrznego. Jego przełożony sponsorem utrzymuje kwalifikacje do tabeli wstępny i jest możliwość, aby przejść do głównej tabeli zleceń.

Klient, który opuścił program marketingowy ma 5 opcji.

 • 1. Kup kupon na rejestracji wstępnej i umieścić ją na stole Przedwstępnej, zgodnie z pierwszą rejestracją, z tego samego sponsora.
 • 2. Kup kupon, złożyć nową rejestrację i umieścić ją do wstępnego tabeli kolejności z nowym sponsorem.
 • 3. Dokonanie dodatkowej płatności w wysokości 400 euro i złożyć zamówienie do głównej tabeli.
 • 4. Dokonać zakupu złota z łącznej kwoty 150 EUR.
 • 5. Wycofania środków z rachunku osobistego w banku.

Prawo anulowania rejestracji.

 • 1. Nieprawidłowe umieszczenie jest uważane za w ciągu 24 godzin i może być korygowana przez firmę.
 • 2. Unieważnienie Rejestracja wstępna jest wykonana w ciągu 72 godzin po momencie rejestracji. Po tym okresie, wszystkie pieniądze są przekazywane na fundusz nagród i zachęt i nie podlegają zwrotowi.
 • 3. Jeżeli w ciągu 72 godzin od chwili rejestracji wstępnej na stole, klient złoży oświadczenie o pełnej anulowanie zamówienia, a jego zamówienie jest na drugim, trzecim lub czwartym poziomie, płaci opłatę za zmiany techniczne powrocie stoły do ​​pierwotnej pozycji w wysokości 80 euro. (Dwa kupony techniczne 40 euro każdy)
 • 4. W przypadku rezygnacji w terminie wyznaczonym czasie rejestracji 72 godzin rejestracja jest usuwana z tabeli wstępny i wyeliminowany z programu Marketing bez opcji odzyskiwania.
 • 5. Dane klienta są zablokowane z otrzymania nagrody przez 180 dni.
 • 6. Środki zostały wpłacone na rachunek klienta wewnętrznego i mogą być używane tylko do wycofania się z jego osobistego konta bankowego.
 • 7. Klient ma prawo do dokonania nowej rejestracji tylko po 180 dniach.

Zmiana Sponsora.

 • 1. Zmiana sponsora może być wykonane tylko w ciągu 72 godzin od chwili rejestracji.
 • 2. W ciągu 24 godzin zmiana sponsora będzie na życzenie klienta, a jego rejestracja zostanie przeniesiona do tabeli nowego partnera.
 • 3. W pozostałych 48 godzin zmiany sponsora odbywa się za pomocą kuponu techniczną 40 euro.
 • 4. Po tym okresie, zmiana sponsora mogą być wykonane tylko po 180 dniach, w przypadku był brak aktywności i nowe rejestracje pod rejestracją klienta przez 180 dni (ta informacja jest dostępna w sekcji "Informacje") i tylko po zaprosił dwa nowe klientami bezpośrednimi.

Zmiana tabeli.

 • 1. Rejestracja wstępna może zostać przeniesiona do innej tabeli tylko z pierwszego poziomu tabeli przedwstępnej w ciągu 24 godzin, na życzenie klienta, w przypadku sponsor jest na głównym stole. Jeżeli zmiana sponsora powstał, rejestracyjne są przekazywane do tabeli nowego sponsora.
 • 2. W pozostałych 48 godzin przeniesienia rejestracji wstępnej do innej tabeli bez zmiany sponsora jest możliwe, jeśli zamówienie sponsora jest umieszczony na głównej tabeli. Płatność jest dokonywana za pomocą kuponu techniczną 40 euro.
 • 3. Jeżeli w ciągu 72 godzin od chwili rejestracji wstępnej na stole, klient sprawia, że ​​oświadczenie w sprawie przeniesienia rejestracji wstępnej do innej tabeli i jest umieszczony na drugim, trzecim lub czwartym poziomie, płaci opłatę za zwrot stoły do ​​stanu pierwotnego w wysokości 80 euro. (Dwa kupony techniczne 40 euro każdy)
 • 4. Przeniesienie rejestracji wstępnej do innej tabeli w celu zamknięcia tabeli nie jest dozwolone.
 • 5. Po rejestracji 180 dni klienta mogą być przenoszone do innej tabeli, jeżeli nadal znajduje się na pierwszym poziomie. Zamówienia w ramach tego celu również znajduje się na pierwszym poziomie są przekazywane również.
 • 6. Jeśli rejestracja jest na drugim, trzecim lub czwartym poziomie, jego przeniesienie do innej tabeli nie jest możliwe.
 • 7. Wszelkie zmiany w ciągu 72 godzin może być wykonane tylko raz, tracisz prawo do anulowania rejestracji wstępnej lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian.

Warunki i procedury obliczania premii kredytowych dla głównej tabeli zleceń

Minimalny warunek odbioru premii kredytowych:

Kupujący, Właściciel zamówienia powinna obejmować dwa nowe zlecenia dla głównej tabeli zleceń. Zlecenia te zaangażowane będą rozpatrywane we wszystkich kolejnych cyklach.

Zamówienie kupującego, do jego pełnej realizacji, powinny przejść minimum dwa cykle głównej tabeli zleceń. W tym celu Kupujący powinien obejmować dwie nowe zamówienia na głównym stole, jest na pierwszym lub drugim poziomie pierwszego cyklu głównej tabeli.

Jeśli ten warunek zostanie zrobione, a następnie po zakończeniu każdego cyklu, w celu wyrównania premii nabywcy z szybkością 3500 premii kredytowych jest pobierana, z których 245 premie kredytowe (7%), jak gromadzenie dla realizacji zamówienia jest odejmowany. Na pozostały 3255 premie kredytowe sztabki złota inwestycyjnego są kupowane.

Na zakończenie Zakonu, Kupujący może wydać nowe zarządzenie lub przedłużenie działania z poprzedniego, przez reinwestowanie 540 premie kredytowe. Udział Kupującego w marketingu wpływów Program Goldex, wcześniej zaangażowane zlecenia są traktowane na kolejnym za premie kredytowe.

Specjalne warunki dla ładowania premii kredytowych do głównej tabeli zleceń

Szczególne warunki ładowania premie kredytowe działają w przypadku gdy Kupujący nie uczestniczy dwóch nowych zamówień na głównym stole, jest na pierwszym lub drugim poziomie pierwszego cyklu głównej tabeli. 

Do porządku premii kredytowych kupującego są pobierane w zależności od poziomu, na którym zlecenie jest w chwili otrzymania co najmniej dwóch zainteresowanych Zamówienia, które są uznawane w każdym cyklu głównej tabeli.   

Ilość premii kredytowych pobieranych za jednym z dwóch zleceń kwalifikacyjnych:

1. Kolejność kupującego na 1 lub 2 poziomie - 1750 premie kredytowe

2. Kolejność kupującego na poziomie 3 - 1250 premie kredytowe

3. Kolejność kupującego na 4 poziomie - 750 premie kredytowe    

Jeden zaangażowany Zamówienie na każdym poziomie lub brak zaangażowany Zamówienia Kupującego na głównej tabeli, nie dają prawa do Zakonu kupującego do odbioru odszkodowania. Cykl ten nie uważa się za wykonanie kolejności. Premie kredytowe nie są pobierane.

Zamówienie Kupującego automatycznie przechodzi do cyklu począwszy, aż warunek obrotu z udziałem co najmniej dwa zlecenia zostaną wykonane. Zamawianie Kupującego powraca do pozycji początku i ponownie uruchamia ruch, aby uzyskać nagrodę. Zaangażowany Zamówienie zostanie zapisany w drugim cyklu. 

Jeśli Właściciel zamówienia obejmuje nowe zamówienia w drugim cyklu Głównego tabeli Zamówienie otrzymuje nagrodę zgodnie z jego ustaleniami w sprawie głównej tabeli w tym cyklu.

W drugim cyklu Main odszkodowania premii tabela zostanie określony przy uwzględnieniu wyników pierwszego cyklu.

Jeśli Kupujący jest na 1 lub 2 i 4 poziomie w pierwszym cyklu obejmuje dwa nowe zlecenia, to wystarczy dla Kupującego będącego na poziomie 1 lub 2 w drugim cyklu do włączenia jednego nowego aby przejść do drugiego etapu i uzyskać maksymalną nagrodę za drugim cyklu z dwóch zleceń biorących udział na poziomie 1 i 2 w dwóch cyklach.

Jeśli dwa porządki były zaangażowane na poziomie 3 i 4 w pierwszym cyklu, a następnie konieczne jest Kupujący zaangażować dwóch nowych zleceń na poziomie 1 lub 2 w drugim cyklu, aby przejść do drugiego cyklu i uzyskać maksymalną nagrodę z dwoma zlecenia zaangażowany jest na poziomie 1 i 2.

Jeśli do celu rekompensaty maksymalnej kupujący nie jest pobierana po przejściu dwóch cykli głównej tabeli, Właściciel ma prawo, aby dokończyć Zakon kosztem środków pieniężnych do pełnej sumy realizacji zlecenia i otrzymywać sztabki złota inwestycyjnego lub otrzymać już dostępne bary z magazynu lub sprzedać je z powrotem do firmy. Zamówienie zostanie uznane za zakończone. Nabywca może wystawić nowe zamówienie przez reinwestowanie 540 premie kredytowe dla 2 więcej cykli.

Leadership Program

Kolejność kupujący otrzyma dodatkową nagrodę bonusową (jednostek premiowych), gdy na podstawie niniejszego rozporządzenia dwa bezpośrednie zaangażowane Zamówienia dostać nagrodę (pierwszego stopnia), a pod każdym z nich dwa kolejne zlecenia dostać nagrodę (pierwszy cykl).

Postanowienie kupującego zaczyna iść do przodu w programie przywództwa i wziąć udział w Internecie - zyski sklepu.

Jednostki bonusowe są używane do zakupu jedynie złoto inwestycyjne.

W programie przywództwa jednostki premiowe są dopisywane do Zakonu kupującego zgodnie z następującym wzorem:

Liczba otrzymanych premii kredytowych zaangażowanych zamówienie w końcu każdego cyklu podzielonego przez współczynnik 500.

Program przywództwa ma 12 poziomów, poziomy są ułożone od dołu do góry:

Poziomu 12 200 tysięcy jednostek 32.0 premie kredytowe

Poziom 11 100000 31,0 premie kredytowe

10 poziom 50000 sztuk 29,5 premie kredytowe

Poziom 9th 25000 szt. 27,5 premie kredytowe

8 poziomie 10000 szt. 25.0 premie kredytowe

7th poziom 5000 szt. 22,5 premie kredytowe

6 poziomie 2500 szt. 20,0 premie kredytowe

5 poziomie 1000 jednostek 17.5 premie kredytowe

4. poziomie 500 jednostek 15.0 premie kredytowe

3. poziom 250 szt. 12,5 premie kredytowe

2. poziom 100 szt. 10,0 premie kredytowe

1st level premie 7.5 kredytowe

Przykład: Zamówienie kupującego jest na pierwszym poziomie programu Leadership:

3500/500 = 7,0 * 7,5 = jednostki premie kredytowe 52,50

Sprzedaż, magazynowanie i dostawa złota

Właściciel zlecenia ma prawo:

1. Sprzedawać sztabki złota z powrotem do Spółki po cenie nabycia do dnia dzisiejszego.

 2. Opuścić zakupili sztabki złota na przechowanie w poświadczonej depozycie.

3. Aby otrzymać kupili sztabki złota przez ubezpieczonego pocztą lub otrzymać je z depozytu.

Kupujący pokrywa wszystkie koszty transportu z sztabki złota.

Koszt dostawy określony jest przez usługi pocztowe. Przybliżony koszt dostawy: na terenie całych Niemiec - 10.00 €, w ramach Unii Europejskiej - 35,00 €, poza UE - 45,00 €.

W tych krajach, w których istnieją VAT i podatki od metali szlachetnych, Kupujący bierze odpowiedzialność za dostawę zamówienia samego.

Opłata za przechowywanie złota w depozycie jest certyfikowanych rocznie 1,2% lub 0,1% miesięcznie wartości sztabki złota Kupującego.

Przechowywanie opłaty zobowiązuje się pierwszego dnia każdego miesiąca za sztabki złota zgromadzone w depozycie w tym dniu.

1 gramowe sztabki złota, Kupiony płatności Kupon rzędu, przechowywane są bezpłatnie do pierwszej premii nagrody.

Prawo anulować zamówienie

Kupujący złożenia zamówienia w ramach programu Goldex, ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny w ciągu 2 tygodni od złożenia zamówienia online. Odwołanie jest dokonywane za pośrednictwem poczty e-mail.

Po tym okresie, jeśli zamówienie właściciela jest nadal na pierwszym poziomie pierwszego cyklu głównej tabeli, firma kupuje inwestycyjne sztabki złota na kwotę przedpłaty i wysyła go do Kupującego.

Kupujący ma prawo do sprzedaży barów z powrotem do firmy i zostawić je na przechowanie.

Nabywca płaci przechowywanie i kosztów dostawy.

Na każdym etapie Zakonu Właściciel zlecenia ma prawo do dokonania dopłaty do pełnej kwoty Zakonu i do otrzymania złota inwestycyjnego.

We wszystkich innych przypadkach unieważnienia zamówienia Kupujący musi zapłacić opłatę manipulacyjną zamówienie.

Data odwołania Zamów

Data odwołania zamówienia szacowana jest od dnia, w którym Kupujący złożył zamówienie w EMGOLDEX Internecie - sklep.

Podatki

Kupujący bierze odpowiedzialność sam za płatności podatku od dochodów z udziału w programie Goldex.